„Biblioteca publică din Câmpulung Moldovenesc”

„Deşi toate instituţiile publice sunt create pentru public, nu toate însă se dezvoltă în aceeaşi măsură, în funcţie de interesul pe care publicul îl manifestă pentru folosul obştesc şi care au un rol covârşitor în opera de culturalizare. Pe primul loc aici trebuie situate bibliotecile...În oraşul Câmpulung s’a înfiinţat de curând o mare bibliotecă publică, care a umplut un gol foarte bine simţit în viaţa culturală locală. Începând să funcţioneze cu un stoc de 5190 de volume, ea numără astăzi peste 6000. Sperăm că în viitor numărul cărţilor va spori şi mai mult cu noutăţi literare şi ştiinţifice. Numărul cititorilor este de asemenea remarcabil şi, socotit după naţionalităţi, dă următorul procentaj: români 76%, evrei 17%, germani 6,5%, şi ucraineni 0,5%. După ocupaţie cititorii se prezintă astfel: agricultori 29,7%, meseriaşi 10%, liberi profesionişti şi funcţionari 17%, studenţi şi elevi de la diferite şcoli 43,3%”.

„Suceava”, Anul I, nr. 11, 14 Ianuarie 1939.   

 

„5000 perechi feţe încălţăminte peste plan”

„Colectivul întreprinderii Străduinţa din Iţcani, întrunit într-o însufleţită adunare pentru definitivarea angajamentului pe anul 1963, a hotărît: depăşirea valorii producţiei globale cu 132.000 lei, iar cea a producţiei marfă cu 237.000 lei; realizarea productivităţii muncii în proporţie de 102 %; obţinerea de economii la preţul de cost, peste sarcina planificată, de 100.000 lei şi de beneficii peste plan în valoare de 99.000 lei; îmbunătăţirea calităţii bizonului cu 5% iar a bocancilor bărbăteşti cu 1%; prin valorificarea superioară a subproduselor să se realizeze, peste plan, 1.000 mp şpalt velur, din care se pot confecţiona cca. 5.000 perechi feţe încălţăminte”.

„Zori Noi”, Anul XVII, nr. 4702, Suceava, Duminică 20 ianuarie 1963.