„Ai carte, ai parte”

„<Ai carte, ai parte> este un adevăr netăgăduit, căci în timpul nostru omul fără de carte este cu mânele legate, el este prada şi jertfa speculanţilor, care caută să profiteze de nesciinţa lor.Esistenţa acestui adevăr o aflăm noi cu samă - cu părere de rău trebuie să o spunem - în ţara noastră, fericita Bucovină, căci la noi lucrurile merg pe dos şi dacă ne-om întreba de ce, ar rămâne întrebarea nerezolvată. Nici într’o provinţă din imperiul austriac nu aflăm atât de puţin interes pentru şcoală ca la noi, cât guvernul privesce şcolile noastre ca un lucru secundar”.

„Revista Politică”, Anul II, nr. 1, Mai 1887.  

 

„Inaugurarea unui pod peste Suceava”

Luna trecută s’a făcut inaugurarea noului pod peste râul Suceava, pe şoseaua Suceava-Burdujeni. Inaugurarea s’a făcut în faţa autorităţilor judeţului Suceava, în frunte cu dl. perfect D. Cojocariu. Podul s’a construit în regie proprie, de prefectura judeţului, din material foarte solid. Acesta-i al 33-lea pod ridicat de d-l prefect D. Cojocariu în judeţul Suceava, în decursul ultimilor doi ani şi jumătate”.

„Glasul Bucovinei”, Anul XIX, nr. 4792, Mai 1936. 

 

„Roadele într-ajutorării”

Hotărîţi să-şi termine la timp lucrările agricole din campania de primăvară, ţăranii muncitori din comuna Dărmăneşti, raionul Suceava, au format mai multe grupe de într-ajutorare, la îndemnul organizaţiilor de partid şi a comitetului executiv comunal. Cele 25 de grupe de într-ajutorare au muncit ţinînd seama de urgenţa lucrărilor, nelăsînd să treacă nici una din zilele bune de lucru. Aşa se face că cele peste 900 de ha, ce urmau să se însămînţeze în primăvara aceasta, au fost însămînţate aproape în întregime”.

„Zori Noi”, Anul XI, nr. 2938, Suceava, Marţi 7 mai 1957.