Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a primit joi vizita unei delegații a Ministerului Culturii, condusă de ministrul Bogdan Gheorghiu. Cu ocazia prezenței la Suceava a fost semnat un protocol de colaborare între Institutul Național al Patrimoniului și Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava.

Protocolul vizează colaborarea pentru pregătirea și implementarea de proiecte de cercetare aplicată în domeniul monumentelor și clădirilor istorice care au structură din lemn sau cuprind componente și subansambluri structurale din lemn, precum planșee și șarpante. Proiectele au drept scop realizarea unor intervenții model de restaurare și elaborarea unor norme metodologice și ghiduri referitoare la intervențiile de protejare a arhitecturii istorice de lemn din România.

Obiectivele acestei colaborări între Institutul Național al Patrimoniului și Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava constau îndezvoltarea unor proiecte de cercetare a monumentelor istorice cu structură din lemn sau cu elemente și subansambluri structurale din lemn, constituirea unei baze de date gestionate în comun de către parteneri și publicată online, cuprinzând rezultatele cercetărilor. Mai mult de atât, se dorește elaborarea în cadrul colaborării de metodologii, norme și ghiduri de intervenție pentru arhitectura istorică din lemn, rezultatele colaborării fiind date ca exemplu de bună practică în domeniul protejării patrimoniului arhitectural.

Delegația a vizitat şi Laboratorul de Biometrie Forestieră din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, cel mai performant laborator de profil din România și din sud-estul Europei.