Muzeul de Științele Naturii din Suceava, componentă a Muzeului Național al Bucovinei, organizează, în perioada 2 iunie - 2 iulie 2021, la Galeriile de Artă din Rădăuți, expoziția itinerantă „Cuibușor de nebunii”.  În cadrul expoziției sunt prezentate 55 de exponate, reprezentate de cuiburi și ouă de la păsări sedentare și migratoare din nordul Moldovei.

Acestea sunt realizate doar din materiale vegetale naturale (stuf și papură, crenguțe și frunze de foioase și rășinoase, mușchi de pământ, licheni), cât și din alte tipuri de materiale (noroi, pământ, nisip, cochilii, pietricele). Biologul dr. Florentina-Carmen Oleniuc, de la Muzeul de Științele Naturii Suceava, ne-a spus că toate
cuiburile reconstruite au forme diferite (cupă mare boltită, carafă,  sferă, sipet sau de cimpoi) și aparțin speciilor de păsări naturalizate, care se găsesc și în depozitul de Ornitologie al Muzeului de Științele Naturii. „Speciile aviene se diferențiază în funcție de regimul de hrană (ihtiofage, fitofage, răpitoare de zi și de noapte, granivore, insectivore), precum și în funcție de activitatea circadiană (diurne, crepusculare și nocturne) și/sau de cea  sezonieră (sedentare și migratoare, de pasaj și oaspeți : de vară, de iarnă ). Din punct de vedere al mediului de viață al păsărilor și, pe de altă parte al importanței lor cinegetice, în expoziția temporară au fost reconstituite cuiburi și ouă de la speciile aviene care trăiesc pe sol, în frunziș, în lunci și zăvoaie, în stâncării, în scorburi, în malurile nisipoase ale râurilor, în desișul arboretului de conifere sau de foioase”, a completat  biologul dr. Florentina-Carmen Oleniuc.