Municipalitatea suceveană a finalizat implementarea primului proiect de digitalizare a serviciilor oferite, fiind create facilități de eliberare electronică a mai multor documente necesare populației și agenților economici.

Proiectului APLICAT, finanțat prin Fonduri Europene, cu o valoare totală de 2.777.418 lei, vizează tocmai oferirea de servicii electronice pentru cetățeni, fiind lansat un portal web dedicat - eportal.primariasv.ro, în paralel fiind pus în utilizare un sistem digital de administrare a documentelor.

Finalizarea proiectului de digitalizare a activităților municipalității sucevene a fost anunțată de către primarul Ion Lungu, alături de doi dintre principalii șefi de servicii din Primărie implicați în funcționarea acestuia – Gabriela Potorac și Dan Dura.

“Pentru a beneficia de servicii trebuie ca fiecare utilizator să își creeze un cont. Autentificarea se poate face după codul numeric personal, codul de autentificare fiscală sau adresa de email. După autentificare, fiecare utilizator are acces la zona de lucru privată și poate formula una sau mai multe solicitări, fiind înștiințat de răspuns pe email sau chiar și prin SMS”, a explicat Gabriela Potorac, precizând că accesul în eportal.primariasv.ro se face diferențiat, în funcție de calitatea utilizatorului – dacă este persoană fizică sau persoană juridică.

Primarul Sucevei a precizat că prin intermediul acestui sistem electronic se pot obține documente precum certificate de atestare fiscală, certificate de urbanism, certificate de nomenclatură stradală și adresă, autorizații speciale de transport, acord prealabil pentru amplasarea și executarea construcțiilor de instalații în zona drumului public, avize pentru amplasarea de branșamente tehnico-edilitare în zona drumului public, autorizații de transport persoane în regim de taxi, vize și prelungire de viză până la 5 ani, autorizare taxe, viza anuală, autorizarea activității de comerț și prestări servicii și aviz pentru programul de funcționare, autorizare pentru desfășurarea activității de alimentație publică.

Mai mult, sistemul include și o facilitate de depunere de sesizări online - harta incidentelor, unde se pot semnala diverse incidente din oraș, de la cele de salubrizare la avarii, inclusiv cu imagini din zona respectivă.

O altă componentă a proiectului APLICAT, finanţat cu fonduri europene prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA), a vizat crearea unei arhive electronice a municipalității sucevene, pentru care s-au făcut achiziții de echipamente și ulterior au fost scanate 1.640.000 de pagini cu documente necesare.

“Este un prim pas spre digitalizare”, a concluzionat primarul Ion Lungu, care a precizat că majoritatea costurilor au fost asigurate din fonduri europene, în vreme ce doar 55.548 de lei, adică 2% din valoarea proiectului, a fost suportat de la bugetul local al Primăriei Suceava.