Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat că deliberativul județean a aprobat, luni, o hotărâre privind cererea de finanțare pentru un proiect de investiții în construcția unei rețele de alimentare cu apă și canalizare la Aeroportul “Ștefan cel Mare” și Parcul Industrial “Bucovina I”, în vederea includerii la finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”. Gheorghe Flutur a precizat că acesta este încă un proiect important pe care CJ Suceava îl va promova prin Programul Național de Investiții. Flutur a spus că obiectivul principal al investiției este asigurarea necesarului de apă potabilă și preluarea apelor uzate ale aeroportului și Parcului Industrial, cu dimensionarea conductei de aducțiune astfel încât să permită investiții ulterioare de alimentare cu apă a orașului Salcea și a comunei Adâncata.

Șeful administrației județene a spus că valoarea totală estimată a investiției în momentul de față este de 5,103 milioane de euro, din care 4,25 milioane de euro pentru rețeaua de apă și 845.465 de euro pentru canalizare.

Gheorghe Flutur a precizat că soluția tehnică identificată este o alimentare cu apă din gospodăria de apă Burdujeni, unde va fi construită o conductă de aducțiune cu lungimea de 8.000 de metri. El a mai arătat că tot prin acest proiect va fi construită o stație de pompare, se va construi un rezervor de înmagazinare semiîngropat de 1.200 mc, inclusiv o rezervă de apă pentru incendii, la limita dintre amplasamentul aeroportului și cel al Parcului Industrial Bucovina. „Distribuția apei se va realiza prin cuplarea la rețeaua existentă a aeroportului și a Parcului Industrial. De asemenea, colectarea apei uzate menajere din zona aeroportului și a Parcului Industrial va fi asigurată de către sistemul de canalizare menajeră și tratarea în stația de epurare existentă în orașul Salcea”, a explicat șeful administrației județene. El a mai spus că tot în cadrul proiectului se vor construi stații de pompare a apelor uzate, iar lungimea rețelei de canalizare menajeră va fi de 900 m, iar cea a rețelei de canalizare sub presiune va fi de 2.800 m.

Gheorghe Flutur a mai declarat că realizarea infrastructurii de apă și apă uzată în parametrii optimi din punct de vedere funcțional în zona obiectivului strategic Aeroportul “Ștefan cel Mare” Suceava, respectiv a zonei de dezvoltare a Parcului Industrial “Bucovina I” va avea în principal ca efect creşterea calităţii vieţii, îmbunătăţirea condiţiilor igienico-sanitare ale locuitorilor și a activităţilor din zonă, creşterea atractivităţii zonei pentru noi activităţi economice și creşterea numărului de turişti.