Guvernul României a aprobat în ședinta de joi, 11 noiembrie, alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară, în vederea asigurării continuității serviciului public de alimentare cu energie termică a populației, în sistem centralizat.

În total, 310.426.000 lei au fost alocati pentru 31 de unități administrativ-teritoriale (UAT), în funcție de solicitările acestora înregistrate la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

Din cele 31 de municipii, trei sunt din județul Suceava.

Municipiul Suceava primește 2,091 milioane de lei, municipiul Rădăuți primește 1,5 milioane de lei, iar municipiul Vatra Dornei primește 619.000 de lei.

“Asigurăm continuitatea furnizării de energie termică în localități. Am asigurat resursele financiare necesare pentru acoperirea facturilor datorate către furnizori de autoritățile locale”, a declarat Cseke Attila, ministrul Dezvoltării.

Solicitarea de alocare a sumei de 968 milioane lei din partea Municipiului București, adică de trei ori și ceva mai mult decât s-a alocat în teritoriu, va face obiectul unei analize ulterioare împreună cu Ministerul Finanțelor.