La data de 16.11.2021 SERVICII COMUNALE SA înregistrează o datorie restantă către NORD GAZ SRL în sumă de circa 6.975.000 lei.

Ultimii ani de colaborare, aproape săptămânal NORD GAZ SRL a solicitat în mod expres reprezentanţilor SERVICII COMUNALE SA plata sumelor restante, pentru că niciodată plăţile nu au respectat termenele contractuale şi nu s-au efectuat voluntar, ci numai după numeroase demersuri din partea furnizorului de gaze. În ultimii 2 ani, NORD GAZ SRL a somat consumatorul de gaze în perioadele în care plăţile deveneau vădit disproporţionate faţă de obligaţiile reale să achite sumele restante, somaţii care au rămas fără nici un rezultat notabil. Mai mult, în aceeaşi perioadă, NORD GAZ SRL a dat curs solicitării SERVICII COMUNALE SA de a plăti datoriile restante eşalonat, în rate, părţile au încheiat cel puţin 3 tranzacţii în acest sens, care majorau termenele iniţiale cu peste 6 luni, tranzacţii care s-au reziliat pentru nerespectarea obligaţiilor de plată de către SERVICII COMUNALE SA.

În final, NORD GAZ SRL a fost nevoită să acţioneze în instanţă SERVICII COMUNALE SA pentru recuperarea datoriilor restante, însă, deşi recunoaşte sumele datorate, SERVICII COMUNALE SA nu a înţeles nici până în prezent să achite voluntar sumele pretinse pe calea acţiunii în justiţie.

Pentru că furnizorul de gaze nu şi-a încasat contravaloarea gazelor livrate începând cu luna februarie 2021, în ciuda tuturor eforturilor legale depuse în acest sens, cu respectarea şi în conformitate cu prevederile contractuale şi legale, a fost nevoit să ia măsuri extreme, respectiv să sisteze furnizarea de gaze naturale.

La începutul lunii noiembrie 2021, SERVICII COMUNALE SA, prin reprezentantul său, a solicitat să facă plăţi de gaze în avans. Aşa cum s-a precizat şi în mass-media, „au achitat suma de 1,4 milioane de lei în avans", omiţând să precizeze că această sumă reprezintă consumul societăţii de termoficare din perioada 01.11.2021-12.11.2021, prin urmare, măsura de sistare a fumizării gazelor naturale, pentru neplata debitului restant şi lichidarea prin consum a sumei avansate, este legală.

Legat de „moralitatea" măsurii de sistare a furnizării gazelor naturale, trebuie precizat că Nord Gaz SRL a susținut cetățenii în toţi aceşti ani, suportând costuri suplimentare şi penalităţi la achiziţia de gaze, în speranţa că Servicii Comunale SA va aborda cu responsabilitate propriile obligaţii, nepunând cetăţenii în riscul de a rămâne fără apă caldă şi căldură. Din păcate, această situaţie a fost conştientizată numai de Nord Gaz SRL, nu şi de Servicii Comunale SA, care nu a luat nici o măsură în acest sens, în pofida nenumăratelor noastre demersuri şi propuneri de a soluţiona pe cale amiabilă situaţia creată. În concluzie, vă comunicăm că furnizarea de gaze naturale către SERVICII COMUNALE SA va fi reluată doar după achitarea integrală a debitului scadent de circa 6.975.000 lei.

Mai mult, menţionăm şi că, în conformitate cu Notificarea nr. 2491/03.11.2021 emisă de SERVICII COMUNALE SA şi comunicată subscrisei NORD GAZ SRL, consumatorul SERVICII COMUNALE SA solicită încetarea relaţiilor contractuale dintre cele două societăţii, începând cu data de 24.11.2021.

 

Nord GAZ S.R.L.