Bilanțul primei zile de interviu, 16 noiembrie, pentru candidații care vor o funcție de director sau director adjunct la o unitate școlară suceveană, arată astfel: 38 de candidați înscriși, din care unul s-a retras, altul a absentat, 7 au obținut nota maximă, nota 10, și doi candidați au luat sub nota de trecere, adică sub nota 7. Rezultatele au fost afișate marți seară, pe site-ul IȘJ Suceava. Printre profesorii care au obținut nota 10 la proba interviului se află și prof. dr. Adrian-Nicolae Puiu, directorul Colegiului Național „Eudoxiu Hurmuzachi. Ceilalți candidați de 10 sunt trecuți în tabelul afișat pe site-ul IȘJ Suceava cu „cod anonimizare”.

Rezultatul probei de evaluare a interviului se poate contesta în termen de maximum 48 de ore de la afișarea rezultatului. Contestația se poate depune fizic, la secretariatul IȘJ Suceava, sau online, la adresa isjsv@isj.sv.edu.ro, în intervalul orar 8:30-16:00.

Candidații pot contesta doar punctajul obținut la proba de interviu, nu și aspecte care vizează organizarea/desfășurarea probei.

Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Suceava a anunțat că în perioada 16-24 noiembrie se desfășoară proba interviului pentru cei 199 de candidați care au luat cel puțin 7 la proba scrisă a examenului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Suceava.

Proba interviului are loc la Colegiul Tehnic „Al. Ioan Cuza” Suceava. Candidații trebuie să obțină cel puțin nota 7 și la proba interviului pentru a putea ocupa un post de director. Rezultatele finale ale concursului vor fi validate în data de 17 decembrie, urmând ca numirile în funcție să aibă loc începând cu 10 ianuarie 2022, debutul semestrului al doilea al anului școlar 2021-2022.

În fiecare zi până pe 24 noiembrie inclusiv, candidații vor participa, în funcție de repartizarea făcută de IȘJ Suceava, la proba de interviu în cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director/director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat.

În tabelul cu repartizarea candidaților, sunt prezentate comisiile - sunt opt comisii, data probei pentru fiecare candidat (majoritatea candidaților având un cod de identificare) și ora la care este repartizat candidatul.

Proba interviului are 60 de minute, iar evaluarea este făcută cu punctaje de la 1 la 10 acordate de fiecare membru al comisiei (sunt cinci membri în fiecare dintre cele opt comisii). Punctajul final este media aritmetică. Nu se admit diferențe mai mari de trei puncte între membrii comisiei. 

Este declarat admis candidatul care a obținut minimum șapte puncte. Proba de interviu este structurată astfel: etapa I – pentru susținerea prezentării candidatului și a strategiei de dezvoltare a unității de învățământ – maximum 25 de minute; etapa a II-a – pentru pregătirea și prezentarea modalității de rezolvare a situației-problemă – maximum 20 de minute; etapa a III-a – pentru rezolvarea sarcinii de lucru repartizată pentru evaluarea competențelor digitale – maximum 15 minute.