Vechile pietre funerare din cimitirul evreiesc de pe strada Ștefan Tomșa din municipiul Suceava, adică aproximativ 750 de monumente, sunt acum curățate și cercetate de o echipă a Fundației Jewish Galicia & Bukovina (JGB), condusă de directorul acesteia, dr. Ilarie Lurie. JGB este o organizație non profit care sprijină centrele academice pentru cercetare şi studii ale istoriei şi moştenirii evreieşti din Galiția şi Bucovina.

Cei patru membri ai organizației care au venit la Suceava curăță monumentele, le fotografiază, le stabilesc coordonatele geografice și se ocupă de traducerea inscripțiilor, după care introduc informațiile într-o bază de date online gratuită, care prezintă patrimoniul istoric, cultural şi rabinic al comunităţilor evreieşti din Bucovina și Galiția.

Anul trecut, organizația a făcut același lucru cu două dintre cele trei cimitire evreiești din Siret, unde au fost documentate 1.300 de pietre funerare. Cataloagele complete indexate ale vechiului cimitir evreiesc și ale părții istorice a noului cimitir evreiesc din Siret sunt acum online:https://jgaliciabukovina.net/.../siret-new-jewish-cemetery. În Siret, la sfârșitul secolului al XIX-lea, populația evreiască reprezenta mai mult de 40% din populația generală a orașului.

Conform reprezentanților fundației, vechiul cimitir evreiesc din Siret este „cel mai vechi și mai semnificativ monument al moștenirii evreiești din Bucovina de Sud”, cu pietre funerare „de o valoare deosebită”, „unice, bogat ornamentate, din secolul al XVIII-lea și începutul secolului al XIX-lea”, „adevărate opere de artă a tăierii pietrei”. Noul cimitir evreiesc din Siret este considerat de cercetătorii de la JGB „un tezaur de artă”, „un monument remarcabil al artei evreiești din secolul al XIX-lea”. „Stelele de mormânt sculptate conservate sunt de neegalat în Europa de Est, atât prin bogăția imaginilor și ornamentelor prezentate, cât și în ceea ce privește nivelul artistic al sculpturii în piatră. Amploarea acestui monument, bogăția sa artistică neobișnuită și varietatea de epitafuri mărturisesc puterea economică și culturală a comunității evreiești a orașului în secolul al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea”, afirmă reprezentanții JGB.

Echipa de cercetători care a lucrat la Siret, formată din 11 voluntari israelieni și doi membri ai fundației, a realizat documentarea completă a celei mai semnificative părți a cimitirului, cea nordică. JGB arată că în Siret există trei cimitire evreiești: vechiul cimitir, care a funcționat cel mai probabil între secolele XVI și XIX, al doilea cimitir, de pe deal, cu pietre funerare din anii 30 ai secolului al XIX-lea până la începutul secolului al XX-lea, și al treilea, la poalele dealului, care s-a deschis la sfârșitul secolului al XIX-lea și în care au fost înmormântați ultimii evrei din oraș, la începutul secolului actual. Primele două cimitire au fost documentate complet. Cea mai veche piatră funerară găsită în vechiul cimitir datează din 1740, din perioada moldovenească.

 

JGB oferă burse studenților doctoranzi și postdoctoranzi din Israel și din străinătate pentru proiecte de cercetare legate de istoria evreiască din Bucovina și Galiția

Motivația activității JGB, prezentată pe site-ul fundației, este aceea că Bucovina și Galiția au fost importante centre evreieşti încă din secolul al XIII-lea şi au fost casă pentru mai bine de un milion de evrei: „Aceste regiuni au produs gânditori evrei proeminenți, rabini, scriitori, artiști și activiști publici, care au creat texte și instituții influente care au avut un impact de lungă durată asupra lumii evreieşti. Cercetătorii Torei și intelectualii evrei din Galiția și Bucovina erau cunoscuți pentru toleranța și deschiderea lor față de modernitate, fiind în același timp înrădăcinați ferm în tradiția și învățământul evreiesc. Această lume evreiască înfloritoare a fost distrusă în timpul Holocaustului. Realizările sale culturale remarcabile nu sunt cunoscute pe scară largă astăzi; au fost insuficient documentate și inadecvat cercetate de mediul academic”.

În 2011, două organizații care se ocupau de cercetarea comunităților evreiești din Bucovina și Galiția au fuzionat și au devenit organizația Jewish Galicia & Bukovina. La început cercetările s-au concentrat pe documente de arhivă și mărturii personale, apoi a început documentarea asupra clădirilor comunitare, a cimitirelor și sinagogilor din oraşele care au avut odată mari comunităţi evreieşti, din Galiția şi Bucovina. În scopul de a promova cercetarea academică a evreilor galițieni și bucovineni, JGB a stabilit trei centre educaționale și academice, în Universitatea din Haifa, Universitatea din Tel-Aviv și Colegiul Herzog, și oferă burse studenților doctoranzi și postdoctoranzi din Israel și din străinătate pentru proiecte de cercetare legate de istoria evreiască din cele două regiuni menționate.