Spitalul Clinic de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava este acreditat, din anul 2019, să pregătească medici rezidenți în 23 de specialități. Coordonatorul rezidenților din spital, dr. Mihai Guțu, a declarat că dacă în 2019 la Suceava au fost urmate 8 module (stagii) de pregătire, în 2023 au fost 140 de stagii, iar în acest an sunt în derulare, la momentul prezent, 32 de stagii de pregătire, pe care le urmează aproximativ 30 de medici rezidenți. Un stagiu de pregătire durează de la o lună până la 6 sau 9 luni. Cei mai mulți dintre cei peste 100 de rezidenți care au efectuat stagii de pregătire la spitalul din Suceava, circa o treime, potrivit doctorului Guțu, au ca specialitate de bază medicina de familie. Modulele pe care tinerii medici le-au urmat aici au fost preponderent de radiologie și radiologie intervențională, cardiologie și cardiologie intervențională, diabet, medicină internă, pediatrie, psihiatrie și UPU, indiferent de specialitatea de bază pe care o au. Dr. Guțu a dat ca exemplu stagiul de pregătire de la Diabet, pe care l-au urmat 23 de medici rezidenți, dintre care doar 6 aveau ca specializare Diabet, ceilalți fiind de la alte specialități.

Spitalul a pregătit documentația pentru acreditarea a încă trei module, pentru  ginecologie, medicină nucleară și laborator. Coordonatorul rezidenților din spitalul sucevean a precizat că medicii vin la Suceava întotdeauna la cererea lor, unul dintre motive invocate fiind, pe lângă nivelul de dotare și pregătirea profesională a îndrumătorilor, legăturile familiale cu județul.

Pentru spital dar și pentru pacienți, prezența medicilor rezidenți este un câștig pentru că acoperă parțial deficitul de medici, iar pentru tinerii medici este un avantaj deoarece au ocazia să învețe să-și asume responsabilitatea în ceea ce privește îngrijirea pacienților, sub supravegherea medicului îndrumător.

Pe durata stagiilor de pregătire, rezidenții au obligația să consemneze cazurile examinate, data efectuării fiecărei gărzi, evaluările și rezultatele obținute, lucrările științifice comunicate sau publicate, studiile clinice efectuate etc. La finalul fiecărui modul de pregătire, ei susțin o evaluare finală care constă dintr-o probă scrisă și o probă practică. Evaluarea modulului de pregătire se face cu note de la 1.00 la 10.00 și se consideră promovat în condițiile obținerii unei medii de minimum 7.00. Rezidențiatul reprezintă forma specifică de învățământ postuniversitar pentru absolvenții licențiați ai facultăților de medicină, care asigură pregătirea necesară obținerii unei specialități.