“Artista Octavia Lupu-Morariu”

Neamul nostru românesc a avut în trecut şi are şi în prezent tot felul de artişti de mare valoare. Cu regret de gândim că nu numai la intelectualitate, ci şi în poporul nostru de la sate există o sumedenie de oameni amatori de cultivarea artei în diferite direcţii, observându-se atât de des că aceştia-ş chiar născuţi artişti, dar, din cauza vecinicului nostru bâjbăit prin întuneric, această pleiadă de artişti anonimi mor, îngropându-şi talentul primit de la Dumnezeu în acelaşi mormânt cu ei. Suceava noastră culturală se poate mândri cu faptul că, din sânul ei a mai răsărit o stea în persoana d-nei Octavia Lupu Morariu, ce cu vocea şi condeiul, pe lângă multiplele sale griji, produce lumină culturală ducând faima naţiei noastre până departe peste hotare, aşa că străinătatea i-a pecetluit valoarea cu diploma onorifică drept recunoştinţă. Prin condei însă, domnia sa a coborât jos la sufletul poporului român, prinzând de la acesta aşa zisele <ach-uri> şi <of-uri>” exprimate prin versuri folcloristice care îţi încălzesc inima”.

„Glasul Bucovinei”, Anul XIX, nr. 4798, 23 Aprilie 1936.      

 

„Şi noi putem economisi oţel beton”

Fierarii betonişti din brigăzile de lucru au citit cu interes articolul lui Gheorghe Iordan, fierar betonist pe şantierul Combinatului de industrializare a lemnului din Suceava, în care se arată o serie de metode care duc la economisirea oţelului beton. Analizînd cu atenţie felul cum se lucrează am ajuns la concluzia că şi noi putem economisi cantităţi însemnate de oţel beton, mai ales ţinînd seama că membrii brigăzii noastre au o bogată experienţă în ceea ce priveşte confecţionarea armăturii. Cînd ne-au sosit proiectele pentru armătura stîlpilor am trecut mai întîi la confecţionarea elementelor lungi, iar din bucăţile rămase de la fasonarea lor am confecţionat armăturile pentru fundaţii”.

„Zori noi”, Anul XV, nr. 4145, Suceava, Aprilie 1961.