„Şedinţa Oficiului Ţinutal al Speculei”

 

În ziua de 24 Martie 1940, la ora 5 jum., a avut loc la Rezidenţa Regală a Ţinutului Suceava o şedinţă a Oficiului Ţinutal al Speculei, sub preşedinţia d-lui secretar general al Ţinutului Suceava Dr. N. Lupu. Chestiunile principale care au făcut obiectul acestei şedinţe sunt:  problema vitelor şi a cărnii, problema făini şi a pâinii, problema lemnelor, problema uleiului şi a untului, problema vagoanelor de transport pe CFR a acestor articole, chestiunea intensificării controlului pe teren. Problema vitelor şi a cărni a fost studiată în amănunţime şi sub toate aspectele, luându-se măsuri de asigurare a aprovizionării şi consumului. S’a constatat că atât făina cât şi pâinea se găsesc pe piaţă în cantităţile necesare şi la preţurile fixate prin ordonanţele comunale. Aceeaşi situaţie se înregistrează şi cu uleiul şi untul”.

„Suceava”, Anul II, nr. 406, 26 Mai 1940. 

 

„Drumul lui Lenin” ...de la Zamostea

 

La Zamostea, raionul Rădăuţi, membrii GAC <Drumul lui Lenin> dau acum bătălia pentru buna îngrijire a culturilor. Pe de o parte ei plivesc păioasele, iar pe de altă parte execută prima praşilă la sfecla de zahăr. Pînă în prezent harnicii colectivişti au plivit 126 ha din cele 186 ha cu păioase şi au prăşit 25 ha cu sfeclă de zahăr din cele 50 ha”.

„Zori Noi”, Anul XV, nr. 4148, Suceava, Duminică 21 mai 1961.

 

„Alchimie de bucătărie”

 

„Se ştie că în ospătării se poate servi mâncare caldă pînă la ora 22,00. Numai unitatea din Rădăuţi face o excepţie, în dezacord cu buna deservire. Începînd de la ora 18,00 se reprofilează în bufet unde se servesc băuturi. Uneori nici ora aceasta nu se respectă. Bucătăreasa, grăbită, încuie mîncarea în cămară. Prin nu ştim ce alchimie de bucătărie, meniul devine <proaspăt> a doua zi”.

„Zori Noi”, Anul XXI, nr. 6038, Suceava, Mai 1967.