Comisarii Gărzii de Mediu Suceava au mers în control, în urma unei sesizări privind exploatări ilegale de agregate minerale de pe râul Suceava, în zona localității Frătăuții Vechi, în situl Natura 2000, constatarea din teren fiind că reclamația se confirmă. Comisarii de mediu, împreună cu specialiști de la Sistemul de Gospodărire a Apelor Suceava, au efectuat un control pe linie de mediu și apă la o societate care exploata pietriș și nisip, la Frătăuți, constatând că operatorul efectua lucrări de decopertare pe malul râului Suceava, fără a avea avizul administratorului Sitului Natura 2000, respectiv Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate – Serviciul Teritorial Suceava.

Având în vedere faptul că se lucra într-o arie protejată, fără acord, în baza OUG 57/2007, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, Garda de Mediu a aplicat o amendă de 30.000 de lei. Comisarii au dispus și măsuri cu termen de realizare, având în vedere cât de mult și de haotic s-a săpat în aria protejată.