„Antichităţi şi documente istorice din Bucovina” (II)

 

Trecerea în inventar a antichităţilor cu un preţ mic a avut urmările că multe din odoarele noastre s’au vendut la cunoscători şi s’au pierdut de bunăvoie, de nu se mai scie unde se află. Agenţii rusesci şi alţi cunoscători pe care îi vedem adesea, au cumpărat multe din aceste lucruri, precum: manuscripte slavone, hrisoave domnesci, cărţi vechi scrise pe pergament ş.a., cu preţuri de nimică, le-au dus la ei în ţară şi desigur că acolo vor fi mai bine păstrate decât la noi. Chiar şi jidovii au făcut şi fac şi acum negoţ cu istoria noastră şi ne duc din ţară antichităţile noastre. Multe însă din obiectele de antichitate au trecut în posesiunea particularilor şi, peste multă sau puţină vreme, s’au putut pierde şi ele. Noi ne aducem aminte de un felon, care se afla în biserica Sf. Dumitru din Suceava, dăruit acestei biserici de Marele Ştefan Voievod, şi care era făcut dintr’o şiabracă de pe un cal al Voievodului, şi cusut de o soţie a lui Ştefan, un obiect demn de toată veneraţiunea. Şi de un preţ istoric necontestabil. Aceste felon preţios nu se mai află acolo şi nici nu se scie unde-i”.

„Revista Politică”, Anul I, nr. 23, 15 Prier 1887. 

 

„O scrisoare ţărănească din Vicovul de Sus”

 

Noi, mai mulţi gospodari ni rugăm frumos să aflaţi di bini şi să ni scrieţ şî noauă ceva la gazetă. Dumniilor-voastră, noi vrem aşa. Noi aici la noi în sat, că aici o fost alegerea, am ales amu în doauă rânduri di diputat pi domnu Simionovici. Şi noauă maică ni pari rău amu dipicum am auzât că face domnu diputat...Noi rugăm frumos pi domnu diputat a nostru sî facî comitet cum vre’ domnu Flondur, că noi ni-am hrănit di tras în jiug”.

„Patria”, Anul IV, nr. 54, Cernăuţi, Aprilie 1909.