„D’ale răsboiului”

Populaţiunea de la oraşe, începând de la Siret şi până la Vatra Dornei, pretutinderea era cuprinsă de spaimă şi de groază, şi aceasta creştea ca puterea talazurilor mării biciuită de furtună, când venia câte o veste neîntemeiată, despre înaintarea şi cruzimea Ruşilor. Înţelegem dacă înalţii funcţionari administrativi caută să se pună de cu vreme la adăpost ca să nu ajungă în primejdie să cadă în prinsoarea duşmanului. Nu se poate însă ca cel din urmă copist din cel colţişor de cancelarie să se creadă mare reprezentant al puterii administrative. Şi de aceea legitimat a răspândi frica şi neliniştea în populaţiune... Populaţia îngrozită a pierdut cumpătul şi orientarea şi s’au risipit cu sutele şi miile în toate părţile. Suntem în preajma iernii şi urmările sunt foarte dureroase. Însemnăm cu recunoştinţă ţinuta bărbătească a prefectului Sucevei. Când fierberea era mai mare şi când refugiaţii tăbărau cu miile la frontieră către România ca să treacă în Ungaria, el a stat neclintit la postul său. Această atitudine inimoasă a Doctorului Korn a contribuit mult la liniştea populaţiunii din sudul Bucovinei”,

„Viaţa Nouă”, Anul III, nr. 144, Octomvrie 1914.  

 

„Măsuri de ocrotire a vînatului”

Paralel cu efectuarea sondajelor pentru stabilirea efectivelor de iepuri de pe fondul filialelor AGVPS şi combaterea răpitoarelor cu păr şi pene prin organizarea de vînători colective, s-au luat măsuri şi în vederea asigurării hranei suplimentare a vînatului util pe timpul iernii. Prin grija filialelor AGVPS din regiunea noastră s-au recoltat şi conservat 46.150 kg. fîn şi trifoliene, 36.350 kg. frunzari şi 8.300 kg. fructe şi seminţe destinate hranei suplimentare a vînatului”.

„Zori Noi”, Anul XVIII, nr. 4931, Suceava, Octombrie 1963.