Concursul anual al artiștilor plastici amatori din județul Suceava se desfășoară anul acesta online. Evenimentul cultural se desfășoară pe patru secțiuni de artă (pictură, grafică, artă decorativă și sculptură), cu temă liberă, la alegere și se adresează tuturor categoriilor de amatori talentați în domeniul artelor vizuale (absolvenți sau nu ai Școlii Populare de Artă ,,Ion Irimescu”).Juriul concursului este alcătuit din trei artiști recunoscuți în domeniul artelor vizuale (expert grafician Mihai Pânzaru-PIM - președinte, critic de artă Delia Leizeriuc și dr. arte vizuale Ana Maria Ovadiuc-AMO - membri) și va acorda 5 premii egale valoric (câte unul pentru fiecare secțiune, cât și un premiu special al juriului), suma totală a premiilor fiind de 3.000 de lei. După caz, juriul poate acorda și premii ex aequo. Fiecare concurent va primi câte o diplomă de participare sau o diplomă de premiant.Participanții pot să prezinte, până 5 decembrie 2021, maximum două lucrări pe secțiune. Totodată, pot să participe concomitent la mai multe sau chiar la toate cele patru secțiuni de concurs. Lucrările premiate intră în patrimoniul organizatorilor - Centrul Cultural Bucovina (prin Direcția Centrul pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale).Lucrările trebuie să fi fost executate în ultimii doi ani (perioadă marcată de pandemie), să fie originale și să nu fi participat la ediția anterioară a Salonului artiștilor plastici amatori din județul Suceava. De asemenea, lucrările trebuie să fie prezentate corespunzător, fotografiate/scanate pe computer/smartphone la minim 300 dpi, vor fi semnate și vor fi expediate pe adresa organizatorilor (e-mail, WhatsApp), însoțite de o fișă cu datele specifice pentru fiecare lucrare (nume, prenume, domiciliu, telefon, e-mail, anul execuției, tehnica folosită, dimensiuni, titlu). Este necesar a fi trimisă și o fotografie recentă a concurentului, pentru alcătuirea corectă a catalogului virtual. Premianții vor prezenta, la încasarea premiilor, copii după actul de identitate, precum și un accept/acord scris și semnat privind posibilitatea legală pentru organizatori de a arhiva aceste date personale.Lucrările vor fi expediate pe adresele de e-mail sau WhatsApp mihaipanzarupim@gmail.com. Mai multe informații se pot obține sunând la tel. 0723251600, 0744161174, persoană de contact: expert grafician Mihai Pânzaru-PIM.„Vernisajul online va avea loc pe 15 decembrie 2021, la ora 12.00, pe platforma de internet gestionată de organizatori, unde este prezentată expoziția sub forma unui catalog virtual. Expoziția poate fi astfel vizionată prin accesarea site-urilor organizatorilor pe tot parcursul anului 2022. Lucrările din salon, aflate în custodia organizatorilor, vor putea constitui materiale de presă, cataloage de artă tipărite etc., acceptul expozanților în acest sens fiind intrinsec înscrierii în concurs”, a explicat Mihai Pânzaru-PIM.