„Ştiri din Cernăuţi”

Ştirile răspândite de unele jurnale de peste hotare cum că oraşul Cernăuţi ar fi pătimit în urma bombardării din partea Ruşilor nu se confirmă. Au căzut asupra oraşului de tot numai 8 şrapnele, dintre care numai 3 au explodat, fără să fi produs daune mai mari şi fără să fi pricinuit victime de oameni. Ţintele obuzelor duşmanului erau bateriile noastre; asemenea, nu este adevărat că acestea ar fi fost postate pe piaţa principală a oraşului. Atât biserica Paraschivei, cât şi reşedinţa mitropolitană au fost scutite de obuzele Ruşilor”.

„Viaţa Nouă”, Anul III, nr. 146, Noiembrie 1914.

 

 „Ora şi cafeaua”

Acesta e timpul de aşteptare la cofetăria <Victoria> din Fălticeni ca să serveşti dimineaţa o cafea. Deşi localul se deschide la ora 6, deservirea se face parcă cu încetinitorul. Aşa se întîmplă că, uneori, pentru a nu întîrzia la serviciu sau la fabrică, oamenii preferă să se lipsească de asemenea <promptitudine>. Conducerea TAPL-ului, deşi a fost sesizată în repetate rînduri de comportarea necivilizată a personalului acestei cofetării, continuă să privească cu indulgenţă carenţele existente, neluînd nici un fel de măsuri”.

„Zori noi”, Anul XX, nr. 5566, Suceava, Joi 4 noiembrie 1965.