Trei drumuri din comuna Mitocu Dragomirnei urmează să fie modernizate, împreună cu altele, prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny. Pentru a deveni proprietară pe străzile Fântâna Doamnei, Primăverii și Sihăstria Dragomirnei (fosta stradă Petru și Pavel), Primăria Mitocu Dragomirnei a adus o adevărată luptă cu diferite instituții ale statului, care a însemnat adrese, clarificări și insistențe.

”Cu aceste tronsoane de drum atât de necesare în sfârșit proprietatea comunei Mitocu Dragomirnei, putem îmbunătăți infrastructura locală prin depunerea proiectul de asfaltare pe Anghel Saligny.  Prin acest proiect locuitorii comunei vor avea ocazia de a se deplasa în condiții mai bune, iar localitatea are toate șansele de a-și accelera dezvoltarea și prosperitatea. Vreau să mulțumesc angajaților Primăriei Mitocu Dragomirnei, dar și mai multor instituții care au putut face posibil acest transfer, respectiv Ocolul Silvic Pătrăuți, Direcția Silvică Suceava, Garda Forestieră Suceava, Consiliul Județean Suceava și Direcția Județeană de Drumuri și Poduri. Mai vreau să spun că satul Dragomirna, care este unul dintre cele mai importante din comună, pentru că acolo avem mănăstirile Dragomirna și Sihăstria Dragomirnei, a fost vitregit până acum din punct de vedere al investițiilor, dar are un potențial de creștere turistică foarte mare, iar noi vom miza pe acest aspect”, a precizat Radu Reziuc, primarul comunei Mitocu Dragomirnei.

Epopeea intabulării celor trei drumuri a început în septembrie 2021, când reprezentanți ai Ocolului Silvic Pătrăuți, reprezentanți ai primăriei și un cadastrist s-au deplasat în teren pentru clarificarea situațiilor drumurilor din Dragomirna și identificarea lor în teren, conform evidențelor Ocolului Silvic Pătrăuți. Cu acel prilej s-a constatat că aparțin statului român. Ulterior s-a constatat că drumul forestier al statului român conținea și o porțiune din drumul județean, astfel încât a fost nevoie de o procedură de rectificare intabulară, aceasta incluzând Hotărâri de Consiliu Județean.

Pe baza măsurătorilor efectuate și a documentelor de identificare comunicate de Regia Națională a Pădurilor Romsilva (RNP), în calitate de administrator, s-a adoptat Hotărârea Consiliului Local și s-a formulat solicitare către Regia Națională a Pădurilor Romsilva în vederea obținerii avizului de trecere a unor drumuri din administrarea RNP în domeniul public al UAT Mitocu Dragomirnei.

După mai multe clarificări, în octombrie 2022, Consiliul de Administrație al RNP a acordat avizul prin care se aproba trecerea cu titlu gratuit a unor părți din drumurile forestiere, Dragomirna I și Dragomirna II, cu o lungime totală de 7 km.

Documentația a fost comunicată la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) în vederea emiterii unei Hotărâri de Guvern cu același obiect. 

MDLPA a trimis documentația tuturor ministerelor pentru ca acestea să își comunice punctul de vedere. După primirea punctelor de vedere, proiectul de hotărâre de Guvern s-a aflat în procedură de consultare publică afișată pe site-ul Guvernului României.  Ulterior, din motive independente de comuna Mitocu Dragomirnei, proiectul a fost retras spre analiză. În urma acestora s-a constatat o eroare în documentația RNP, motiv pentru care procedura a fost reluată, în sensul emiterii unui nou aviz RNP și a unei noi HCL a Comunei Mitocu Dragomirnei. De asemenea, s-a actualizat din nou documentația topo-cadastrală și financiar-contabilă a bunurilor-imobile-drumuri. Documentația astfel refăcută a fost comunicată către Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor și MDLPA.

Pe 2 noiembrie 2023 s-a aprobat în sfârșit Hotărârea de Guvern nr. 1065/2023 privind trecerea acelor sectoare de drumuri. După publicarea în Monitorul Oficial s-au făcut demersuri către Direcția Silvică Suceava și Garda Forestieră Suceava în vederea constituirii unei comisii de predare-primire.

După mai bine de doi ani de muncă sisifică, pe 15 noiembrie 2023, comisia formată din reprezentați ai RNP, prin Direcția Silvică Suceava, și ai Ocolului Silvic Pătrăuți, reprezentantul Gărzii Forestiere Suceava, precum și reprezentanți ai Primăriei Mitocu Dragomirnei s-au întrunit la Ocolul Silvic Pătrăuți pentru semnarea protocolului de trecere cu titlu gratuit a tronsoanelor de drum din Dragomirna.

Practic, de acum Primăria Mitocu Dragomirnei are drum liber pentru a putea moderniza aceste tronsoane de drum, lucru așteptat de ani de zile de locuitorii din zonele respective.