Șefa de promoţie de la Colegiul Naţional (CN) „Eudoxiu Hurmuzachi” din Rădăuţi, Miriam Avram, din clasa a XII-a C, a încheiat ciclul liceal cu media 10 și a primit, pe lângă titlul de „Şef de Promoţie” al generaţiei 2017-2021, şi Premiul de Onoare „Eudoxiu Hurmuzachi”.

Tânăra intenţionează să studieze medicina la Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca.

Ziua absolvirii elevilor rădăuţeni a stat sub semnul emoţiilor și bucuriei, fiind un moment unic pentru elevi, profesori şi părinţi, „de confirmare a muncii, a angajamentului, dăruirii, a efortului depus zi de zi, timp de patru ani”, după cum a spus directorul instituţiei, prof. dr. Adrian-Nicolae Puiu.

Rezultatele pe care elevii generaţiei 2017-2021 le-au obţinut la olimpiade, concursuri şcolare şi competiţii sportive au adus cinste colegiului, satisfacţii profesorilor coordonatori şi bucurie părinţilor.

Performanţa şcolară obţinută de elevii generaţiei 2017-2021, la finalizarea ciclului liceal şi a anului şcolar 2020/2021, pune în lumină rezultate deosebite, răsplătite prin acordarea a 12 premii speciale, a unui număr de 18 diplome de excelenţă – Premiul I, și a 148 de diplome de merit – Premiile II, III şi Menţiune.

 

Felicitări. Mulţumiri

Absolvirea ciclului liceal constituie, în fiecare an, un eveniment marcant în viaţa comunităţii şcolare a Colegiului Naţional „Eudoxiu Hurmuzachi”. Conducerea (director, prof. dr. Adrian-Nicolae Puiu, director adjunct, prof. drd. Luminiţa-Mirela Lazarescu, consilier educativ, prof. Miriam Leon-Postolache) şi colectivul profesoral al Colegiului Naţional „Eudoxiu Hurmuzachi” au felicitat toţi elevii pentru rezultatele deosebite obţinute la învăţătură şi le-au urat succes la examenele ce urmează. Mulţumiri din partea conducerii colegiului au fost adresate și tuturor părinţilor, pentru sprijinul permanent acordat şcolii în educarea tinerei generaţii, Asociaţiei Părinţilor şi Egger România, pentru susţinerea performanţei şcolare şi implicare în modernizarea bazei materiale a colegiului.

 

Cele mai mari medii generale a anilor de liceu

Felicitări și Diploma de onoare „Ion Nistor” în cadrul festivităţii de premiere a elevilor claselor a XII-a au primit elevii cu cele mai mari medii generale ale anilor de liceu - CN „Eudoxiu Hurmuzachi”: Avram Miriam (clasa a XII-a C - media generală a anilor de studiu 10); Bondor Andreea Daniela (clasa a XII-a C - media generală a anilor de studiu 9,97); Lavric Georgiana-Iulia (clasa a XII-a C - media generală a anilor de studiu 9,96); Harasemiuc Elena-Daniela (clasa a XII-a C - media generală a anilor de studiu 9,94); Şcheul Lidia-Adriana (clasa a XII-a B - media generală a anilor de studiu 9,90).

 

Zece pe linie la finalul clasei a XII-a

Diploma de onoare „I.G. Sbiera”, în cadrul festivităţii de premiere a elevilor claselor a XII-a, la finalizarea anului şcolar 2020/2021, a fost obţinută de elevii care au terminat clasa a XII-a cu media generală 10: Avram Miriam (clasa a XII-a C); Bîrsan Bianca Gabriela (clasa a XII-a C); Bondor Andreea Daniela (clasa a XII-a C); Iacoviţă Paula-Aurica (clasa a XII-a C); Râmbu Iuliana-Maria (clasa a XII-a E); Chirilă Andrei-Ştefan (clasa a XII-a E). Elevii rădăuţeni nu vor uita această zi specială pentru ei, dar și pentru profesorii care i-au îndrumat spre performanţă.