Casa Corpului Didactic (CCD) „George Tofan” Suceava are nevoie de trei profesori-metodiști. În acest sens, instituția anunță organizarea unui concurs pentru ocuparea celor trei posturi de profesor-metodist pe 3 noiembrie 2021, începând cu ora 10:00, concurs ce se va desfășura la sediul Casei Corpului Didactic „George Tofan” Suceava, Str. Aleea Nucului nr 10, Suceava. Dosarele de concurs se pot depune în perioada 11 – 26 octombrie, la sediul CCD Suceava. Desfășurarea probelor de concurs va avea loc pe 3 noiembrie, la ora 10:00. Tot pe 3 noiembrie vor fi afișate și rezultatele concursului la sediul CCD Suceava și pe site-ul CCD Suceava (www.ccd-suceava.ro) . Directorul CCD Suceava, prof. Elena-Manuela David, a comunicat că în perioada 3 – 5 noiembrie, până la ora 16:00, se pot depune contestații la sediul CCD Suceava. Afișarea rezultatelor eventualelor contestații și a rezultatelor finale ale concursului va avea loc pe 8 noiembrie 2021. Mai multe informații despre concurs puteți obține accesând https://www.ccd-suceava.ro/pdf/Anunt%20concurs%20ocupare%203%20posturi%20profesor%20metodist%20CCD%20Suceava%20(1).pdf .