Rezultatele probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcției de director sau director adjunct, probă desfășurată pe 17 noiembrie, au fost afișate pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Suceava. 25 din cei 29 de candidați repartizați au promovat proba interviului din cadrul concursului pentru ocuparea funcției de director sau director adjunct, obținând note peste 7. Ziua de miercuri a adus 7 note de 10, o notă de 6,8, adică un candidat a picat proba interviului, în timp ce alți doi candidați și-au reprogramat examenul și un candidat nu s-a prezentat. Majoritatea candidaților au câte un cod unic de identificare.

Rezultatul probei de evaluare a interviului se poate contesta în termen de maximum 48 de ore de la afișarea rezultatului. Contestația se poate depune fizic, la secretariatul IȘJ Suceava, sau online, la adresa isjsv@isj.sv.edu.ro, în intervalul orar 8:30-16:00.

Candidații pot contesta doar punctajul obținut la proba de interviu, nu și aspecte care vizează organizarea/desfășurarea probei.

Proba interviului continuă până pe 26 noiembrie. Cei 199 de candidați care au luat cel puțin 7 la proba scrisă a examenului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Suceava vor trece prin emoțiile interviului, pe care îl pot promova dacă obțin cel puțin nota 7.

Proba interviului are loc la Colegiul Tehnic „Al. Ioan Cuza” Suceava. Rezultatele finale ale concursului vor fi validate în data de 17 decembrie, urmând ca numirile în funcție să aibă loc începând cu 10 ianuarie 2022, debutul semestrului al doilea al anului școlar 2021-2022.

În tabelul cu repartizarea candidaților sunt prezentate comisiile - sunt opt comisii, data probei pentru fiecare candidat (majoritatea candidaților având un cod de identificare) și ora la care este repartizat candidatul.

Proba de interviu este structurată astfel: etapa I – pentru susținerea prezentării candidatului și a strategiei de dezvoltare a unității de învățământ – maximum 25 de minute; etapa a II-a – pentru pregătirea și prezentarea modalității de rezolvare a situației-problemă – maximum 20 de minute; etapa a III-a – pentru rezolvarea sarcinii de lucru repartizată pentru evaluarea competențelor digitale – maximum 15 minute.