Actele a cărora valabilitate a expirat în perioada stării de urgență și a stării de alertă, însă au rămas valabile pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei situații, își pierd valabilitatea începând cu data de 7 iunie. La nivel național, pe data de 7 martie, erau înregistrate un număr de aproximativ 387.000 documente de identitate expirate în perioada 01 martie 2020 – 07 martie 2022, iar până la data de 28 mai 2022 pentru aproximativ 267.000 de documente nu a fost solicitată preschimbarea. În acest context, sucevenii sunt invitați să se prezinte la serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanelor, pe raza cărora își au domiciliul, pentru schimbarea cărții de identitate, având în vedere că aceste documente își pierd valabilitatea la 7 iunie.

”Pentru evitarea prezentării, în același timp, a unui număr mare de persoane la sediul acestor servicii publice, recomandăm cetățenilor să acceseze platformele de programare on-line şi/sau telefonic existente la nivelul serviciilor publice comunitare locale de evidență a persoanelor. Astfel, recomandăm consultarea programului de activitate al serviciului public comunitar de evidență a persoanelor de la locul de domiciliu, inclusiv prin accesarea website-urilor primăriilor în subordinea cărora acestea funcționează. În conformitate cu prevederile O.U.G. nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare, termenul de soluționare a cererilor pentru eliberarea actului de identitate este de până la 30 de zile, acesta putând fi prelungit cu cel mult 15 zile de către șeful serviciului public comunitar de evidență a persoanelor. Pentru situații de excepție, printre care putem enumera: necesitatea deplasării urgente în alt stat membru UE pentru studii, tratamente medicale, raporturi juridice de muncă, în scopul eliberării cărții de identitate într-un termen mai scurt decât 30 de zile, se poate formula o cerere adresată șefului serviciului public comunitar de evidență a persoanelor din județul de domiciliu”, se arată într-un comunicat al IPJ Suceava.