Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Suceava, în parteneriat cu Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, prin sectoarele  Educațional-Teologic; Cultural; Media și Comunicare și Catehizare, Tineret și educație pentru viață, organizează, în perioada 20.06-30.08.2022, programul „Doxologia copiilor”, complementar programului „Școala de duminică”, subsumat parteneriatului Școală-Biserică.

Inspectorul școlar pentru religie,prof. Daniela Ceredeev, coordonator de program, a explicat că „Doxologia copiilor”, pe de o parte, este în continuarea activităților Școlilor de duminică din Eparhia Sucevei și Rădăuților, dar este și ca o redimensionare a activităților de tip școală de vară, organizate de școli, biserici, comunități parohiale, instituții culturale, organizații nonguvernamentale și/sau grupuri informale de inițiativă locală.

Programul are două componente: Școala de vară „Copii la altar”, ediția a II-a; (f)Estival Școală de Duminică, ediția I.

Programul „Doxologia copiilor” se înscrie în contextul socio-educațional și filantropic: marcarea prin evenimente complexe, cu valențe educative și socio-culturale multiple, a Anului rugăciunii în viaţa Bisericii (2022); impactul multidimensional – educațional, comunitar și socio-emoțional – al Școlilor de duminică, în perioada de pilotare a programului, inițiat și susținut de Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților; redimensionarea parteneriatului Școală-Biserică.

 

  • Activități interparohiale

 

„Doxologia copiilor”  va avea coordonatori locali, preoți, profesori de religie, profesori ce predau alte discipline, specialiști în diverse domenii, cu experiență relevantă în activități socio-educative pentru copii și tineret și care pot propune și desfășura proiecte proprii, subsumate uneia dintre componentele programului.

„Recomandăm și susținem organizarea unor activități interparohiale, care să ofere cadrul pentru rugăciune și învățare în comun și să faciliteze schimbul intercultural. De asemenea, vrem să participe cât mai mulți copii și tineri din parohiile județului Suceava, organizați în grupe pe cât posibil omogene de vârstă, cu un nivel relativ asemănător de competențe cheie, generale și specifice raportate la profilul dezirabil al copilului/tânărului de azi”, a explicat Daniela Ceredeev. Printre activitățile vizate se numără: acțiuni instructive, liturgice, culturale, socio-educative și catehetice; ex: Liturghia copiilor; Privegherea copiilor; Sfântul Maslu pentru copii; Acatist/Paraclis citit de copii/cu și pentru copii; ateliere de lectură biblică interpretativă/comprehensivă și/sau de scriere creativ-reflexivă; vizionare de film cu mesaj duhovnicesc și/sau moral-religios, urmată de dezbatere; participare la evenimente culturale diverse – piese de teatru pentru copii, întâlniri cu scriitori, artiști sau oameni-tezaur; lansare de carte, expoziții de artă, vizite la obiective culturale diverse; ateliere creative; ateliere catehetice; activități de timp liber de calitate, de voluntariat și inițiativă comunitară; activități socio-educative și sportive, de suport și consiliere pentru copii aflați în situații de risc și/sau în incapacitate de a participa la activități culturale.

 Școala de vară „Copii la altar” poate fi organizată pe parcursul a câteva ore, în 5-7 zile, consecutiv, în perioada vacanței de vară, după un calendar propriu parohiilor înscrise în program, o zi fiind dedicată unor sesiuni susținute de inspectorul școlar pentru religie și/sau de un reprezentant al centrului eparhial, din cadrul sectoarelor partenere în program;

„(f)Estival Școală de Duminică, de asemenea, poate fi organizat timp de câteva ore, în 5-7 duminici, consecutiv, în perioada vacanței de vară, după un calendar propriu parohiilor înscrise în program, o zi fiind dedicată unor sesiuni susținute de inspectorul școlar pentru religie și/sau de un reprezentant al centrului eparhial, din cadrul sectoarelor partenere în program. Activitățile se pot desfășura direct, în biserică, în grupuri medii, cu respectarea tuturor regulilor de siguranță pentru copii. Pot fi activități combinate (blended learning), în ritmul și dinamica grupurilor de copii și/sau tineri”, a completat coordonatoarea programului. Prima etapă este preliminară: înscrierea în program; constituirea echipei, recrutarea voluntarilor, stabilirea responsabilităților, cristalizarea programului/orarului activităților; completarea formularului https://forms.gle/SfTmhanF1P8Jzu1WA . Urmează etapa propriu-zisă de desfășurare și comunicare a rezultatelor proiectului propriu (la cel mult o săptămână de la încheierea activităților), etapa de sumarizare a rezultatelor, 01-30.09.2022, Gala „Doxologia copiilor”, eveniment de celebrare a rezultatelor programului și a coordonatorilor de proiecte proprii, ce este programat pentru 05.10.2022, de Ziua Mondială a Educației.