Miercuri, 20 iulie, este programată proba scrisă din cadrul examenului pentru definitivare în învățământ, un examen de intrare și avansare în cariera didactică, ce reprezintă recunoașterea competențelor necesare pentru exercitarea profesiei didactice.

Proba scrisă se va desfășura începând cu ora 9:00, în centrul de examen Colegiul Tehnic ”Samuil Isopescu” Suceava.

Potrivit Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Suceava, „proba se va desfășura la45 de discipline. Au fost admiși la proba scrisă și sunt așteptați să participe cei 327 de candidați (dintr-un total de 343 de candidați înscriși la începutul anului școlar), care au îndeplinit condițiile de participare”.

Candidații vor avea acces în sălile de examen, cel mai devreme, la ora 7:30 și, cel mai târziu, la ora 8:00, în baza unui document de identitate valabil. După primirea subiectelor, durata de redactare a lucrărilor este de patru ore.

Disciplinele de examen cu cel mai mare număr de candidați înscriși sunt: învățământ preșcolar în limba română (69), învățământ primar în limba română (60), educație fizică și sport (35), matematică (21), limba și literatura română (19), limba engleză (15), psihopedagogie specială (13), biologie (10), educație muzicală (6), religie ortodoxă (6), istorie (6), arte vizuale (5), limba franceză (5), mecanică (4), mecanică – maiștri instructori (4), alimentaţie publică (4), informatică (4), kinetoterapie (4) etc.

Examenul poate fi susținut de cadrele didactice care au cel puțin un an vechime în învățământ și este obligatoriu pentru obținerea gradelor didactice.

 

·        Rezultatele, pe 27 iulie

Primele rezultate vor fi afișate în data de 27 iulie, în centrele de examen și pe site-ul definitivat.edu.ro. Contestațiile se depun la centrele de examen, conform calendarului aprobat, în zilele de 27 și 28 iulie. Rezultatele finale se afișează la centrele de examen și pe site-ul anterior menționat, în data de 4 august.

Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale, care, pentru promovarea examenului, trebuie să fie de cel puțin 8.

Cadrele didactice promovate dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar, acesta fiind, de altfel, și obiectivul acestui examen național. Prin dobândirea definitivării în învățământ, cadrul didactic depășește stadiul de debutant și poate intra pe o rută ascendentă de profesionalizare.

Prin dobândirea definitivării în învățământ, cadrul didactic depășește stadiul de debutant şi poate intra pe o rută  de profesionalizare ascendentă, având dreptul de a deveni titular în sistemul de învățământ preuniversitar și de a participa ulterior la susținerea examenelor pentru obținerea gradelor didactice.