Controalele cu privire la modul în care sunt efectuate verificările şi reviziile tehnice ale instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale în municipiul Suceava efectuate de o comisie mixtă constituită prin ordin al prefectului de Suceava, Alexandru Moldovan, arată rezultate îngrijorătoare. Prefectul a declarat, vineri, în conferință de presă, că dintr-un total de 34.587 de clienți finali ai companiei de distribuție a gazelor naturale, la 34,53% nu au fost efectuate la scadență revizii, iar la 26,76% nu au fost efectuate verificările. Controlul a fost solicitat de prefect în urma exploziei produse în dimineața zilei de 27 martie a.c. la un apartament din municipiul reședință de județ și a fost efectuat de reprezentanți ai  ISU, ai ITM, ai Inspectoratului Județean în Construcții și ai Primăriei municipiului Suceava.  

Prefectul Moldovan a arătat că din discuțiile cu reprezentanții furnizorului de gaz metan a reieșit că în cazul în care utilizatorii finali au depășit termenul pentru efectuarea verificării/reviziei la instalaţiile de utilizare a gazelor naturale, acesta are dreptul, nu obligația de a sista livrarea gazelor. În aceste condiții, Moldovan a declarat că a făcut o informare către ANRE și propunerea ca reglementările să fie mai ferme. La acest moment, operatorul recurge la sistarea gazelor doar când sunt constatate neconformităţi cu risc de producere a unor evenimente nedorite, caz în care clienţii sunt notificați să remedieze problemele și ulterior se reia alimentarea. 

În ceea ce privește activitatea firmelor acreditate să execute lucrări de instalare, verificare și revizii pentru instalații de gaze naturale, comisia a identificat 12 operatori economici care cumulat dețin o pondere majoritară din lucrările/serviciile menționate. Acestora le-a solicitat evidența numerică/ procentuală actualizată a utilizatorilor finali din portofoliu, la care anterior au efectuat verificări/revizii și care în prezent au depășit termenul legal de efectuare a acestor lucrări, dar nici una dintre firme nu a putut furniza aceste date.

De asemenea, din datele puse la dispoziție, comisia nu a putut stabili dacă numărul de angajați care dețin autorizările necesare este suficient pentru acoperirea lucrărilor efectuate în baza contractelor de prestări servicii contractate.

Conform reglementărilor în vigoare, verificarea tehnică a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale se realizează periodic la maximum 2 ani sau  la cererea clientului final, iar revizia tehnică se realizează periodic la maximum 10 ani, după întreruperea utilizării instalaţiei de utilizare pentru o perioadă de timp mai mare de 6 luni, după orice eveniment care ar fi putut afecta instalaţia de utilizare sau la cererea clientului final. Verificarea tehnică a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale, precum şi reviziile tehnice sunt obligatorii pentru toţi clienţii finali.