Tombola

Filiala din Stupca a Societăţii Doamnelor Române au areanjat la 8 Noemvrie a.c., adecă a doua di de hramul bisericei, o tombolă care a avut un succes material foarte frumos. Venitul curat al acestei tombole se urcă la suma de 260 fl. şi este destinat de comitetul filialei pentru ajutorarea copilelor sărmane dela şcoala poporală din localitate. Efectele tombolei, mai mult unelte de agricultură, un plug de fer, furci, hărleţe, sape, fierăstrae, ş.a., apoi şi lucruri de industrie casnică precum ştergare albe şi vârstate, pânză, de toate 265, au fost parte procurate din fondul disponibil al filialei şi parte dăruite de membrii ei. Îmbulzeala la cumpărarea sorţilor era aşa de mare încât patru dame nu-şi puteau da rândul de-a satisface dorinţei cumpărătorilor”.

„Gazeta Bucovinei”, Anul V, nr. 87, Cernăuţi, Joi 2/14 Noemvrie 1895.

 

„Serbarea patronului breslei cismarilor din Suceava”

În oraşul Suceava există din bătrâni obiceiul ca fiecare categorie de breslaşi să-şi aibă patronul ei, un sfânt ocrotitor. Cismarii, cojocarii şi tălpălarii şi-au ales ca sărbătoare „Intrarea în biserică a Sfintei Fecioare Maria”, urmând a-i serba patronul în ziua de 21 Noiemvrie a fiecărui an”.

„Suceava, Anul I, Nr., 270, 26 noiembrie 1939.

 

„110 tone var peste plan”

Despre calitatea varului produs de furnalele întreprinderii de industrie locală Rarăul din Cîmpulung, constructorii au spus numai cuvinte de laudă. Varul este fără piatră şi alb. Construirea gurilor de extracţie sub focare, introducerea pietrei numai de mărime corespunzătoare, păstrarea focului cu pară în tot timpul arderii, scoaterea din furnale numai a varului bine ars şi ridicarea continuă a calificării profesionale a lucrătorilor au dus la îmbunătăţirea considerabilă a calităţii varului şi la depăşirea planului de producţie. În prima jumătate a lunii noiembrie a.c. harnicii vărari au reuşit să dea peste plan 110 tone var de bună calitate”.

„Zori Noi”, Anul XIII, nr. 3416, Miercuri 26 noiembrie 1958.