„Intrigi mici, minciuni mărişoare, sfedi şi scărmănături”

Viaţa socială din Siretiu e ca în fiecare oraş mai mic: intrigi mici, minciuni mărişoare, sfedi şi uneori chiar scărmănături. Românii, fără îndoială elementul cel mai periclitat al oraşului, în loc să se unească frăţesce, plătesc slujbe unul pe capul altuia. Inteligenţa locală nu premerge cu exemplu roditor şi astfeliu descompunerea elementului românesc din Siretiu progresează pe di ce merge”.

„Gazeta Bucovinei”, Anul III, nr. 64, Cernăuţi, August 1893.

 

„Cum arată Suceava”

Străzi jerpelite şi murdărie cum desigur nici în cea mai dosnică stradă a Stambulului nu mai găseşti; trăsuri murdare şi răpănoase, de nu ai curajul să te foloseşti de ele, când eşti îmbrăcat mai ca lumea; localuri, a căror <higienă> rivalizează cu cele mai păcătoase şi infecte spelunci. Aşa arată Suceava”.

„Vremea Nouă”, Anul I, nr.7, 15 August 1930.

 

„Suceava contemporană”

Dar cînd vorbim de Suceava contemporană trebuie să vedem de unde şi de la ce am pornit. Şi e suficient să precizăm că pînă mai ieri Suceava, ca aşezare civică, nu era decît un tîrg ca oricare altul. Principalele linii de forţă ale <propulsării> sale urbane se conturează în adevăratul înţeles al cuvîntului în anii 1962-1963, cînd în lunca rîului ce-i poartă numele îşi fac apariţia cele două combinate industriale. De aici încolo istoria nouă a cetăţii se scrie la temperatura ritmurilor înalte”.

„Zori Noi”, Anul XXXIII, nr. 9311, Suceava, August 1979.