O delegație a Universității ”Ștefan cel Mare” din Suceava s-a aflat miercuri, 17 noiembrie, într-o vizită de lucru la Chișinău, la Universitatea de Stat din Moldova (USM). Din delegație au făcut parte rectorul USV, Valentin Popa, și prorectorul cu imaginea universității, relații internaționale și dezvoltare europeană, Ștefan Purici,

în timp ce din partea universității gazdă la discuții au participat rectorul USM, Igor Șarov, prim-prorectorul pentru activitate didactică și studențească, Otilia Dandara, prorectorul pentru management instituțional, Violeta Cojocaru, prorectorul pentru activitate științifică și relații internaționale, Aurelia Hanganu, și prorectorul pentru digitalizare, Sergiu Corlat.

Vizita delegației universității sucevene la Chișinău s-a axat pe consolidarea colaborării academice dintre cele două instituții de învățământ superior, iar în intervenția sa rectorul USM, Igor Șarov, a mulțumit Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava pentru efortul depus la realizarea cu succes a proiectelor aflate în derulare între cele două instituții de învățământ superior, declarând: „Numărul mare și interesul manifestat de studenții noștri pentru programele de master cu dublă diplomă ne bucură”. El a precizat că, în prezent, USV și USM derulează două programe de masterat cu diplomă dublă, „Teoria și practica traducerii”, inițiat în anul 2015 la Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării, și „Audit și guvernanță corporativă”, demarat la Facultatea de Economie, Administrație și Afaceri în anul 2017, precum și programul de licență „Finanțe și bănci”, în cadrul Facultății de Economie, Administrație și Afaceri, inițiat în anul 2020.

Rectorul USV, Valentin Popa, a reamintit la rândul său faptul că Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a fost prima universitate din România care a identificat mijloace financiare pentru achitarea tuturor cheltuielilor legate de deplasarea cadrelor didactice pentru activitățile prevăzute în cadrul programelor de studiu cu dublă diplomă. Totodată, acesta a adus în discuție posibilitatea creșterii numărului programelor cu dublă diplomă organizate de cele două universități.

În cadrul întâlnirii de miercuri au fost analizate și o serie de subiecte conexe, precum compatibilizarea programelor de studii, realizarea stagiilor de practică și documentare pentru elaborarea tezelor de licență și masterat, participarea reciprocă la conferințele științifice și publicarea articolelor.