Prin decizia preşedintelui Colegiului Consultativ pentru Cercetare, Dezvoltare și Inovare (CCCDI), din cadrul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, prorectorul USV, prof. univ. dr. ing. Mihai Dimian a fost numit vice-preşedinte al Comisiei Permanente de Specialitate a CCCDI pentru Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor, Spaţiu şi Securitate. Decizia a fost luată în cursul zilei de 23 decembrie de președintele colegiului, Cătălin Nae, profesor la Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare Aerospațială ”Ilie Carafoli” București.

În lipsa unui Ministru al Cercetării, Inovării și Digitalizării, membrii Comisiei Permanente de Specialitate, formată din 26 de persoane vor încerca să-și desfășoare activitatea cât mai bine, dintre ei făcând parte și prof. univ. dr. ing. Corneliu Octavian Turcu din cadrul USV, în calitate de specialist. Această numire arată, încă o dată, valoarea profesională a corpului profesoral al universității sucevene în domeniile de vârf ale cercetării.