Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” din Suceava a scos la concurs trei posturi de medici pediatri și unul de psihiatru, pe perioadă nedeterminată, și un post pe durată determinată, temporar vacant, de fiziokinetoterapeut. Pentru pediatri, un post de medic specialist și unul de rezident în ultimul an sunt pentru secția Pediatrie, iar un post de medic specialist este pentru UPU-SMURD Pediatrie. Înscrierile se pot face în perioada 13-24 martie a.c., în intervalul orar 08.00-14.00, la spital. După selecția dosarelor, proba scrisă și proba clinică vor avea loc la Spitalul Clinic „Sfânta Maria” din Iași, în zilele de 3 aprilie, respectiv 6 aprilie. Vor fi declarați admiși candidații care au obținut minimum 50 de puncte la proba scrisă, respectiv 50 de puncte la proba clinică. Obținerea postului se face strict în ordinea descrescătoare a punctajului realizat. Rezultatele finale se vor afișa pe 11 aprilie.

La secția Psihiatrie postul este de medic specialist. Înscrierile au loc în perioada 15-20 martie a.c., la spitalul din Suceava, iar proba scrisă și cea clinică se vor desfășura la Institutul de Psihiatrie Socola Iași, în zilele de 5 aprilie, respectiv 10 aprilie. Rezultatele finale se vor afișa în 13 aprilie.

În ceea ce privește postul de fiziokinetoterapeut la secția Recuperare, Medicină fizică și Balneologie, candidații trebuie să aibă studii superioare și vechime în specialitate minimum 6 luni. Înscrierile se fac în perioada 14-20 martie a.c.. Proba scrisă va fi pe 28 martie și interviul pe 31 martie, la Spitalul de Urgență Suceava. Informații suplimentare, tematica de concurs și bibliografia pentru toate posturile se găsesc pe site-ul spitalului.