Comisari de la Garda de Mediu Suceava, împreună cu reprezentanți ai Sistemului de Gospodărire Apelor (SGA) Suceava au făcut un control în teren în urma unei sesizări cu privire la excavări de agregate minerale din râul Moldova, pe raza comunei Cornu Luncii.

În urma controlului în teren s-a constatat că un operator economic   

desfășura activități de exploatare agregate minerale pe malul stâng al râului Moldova, dintr-un perimetru protejat aflat in situl Natura 2000 ROSCI0365 „Râul Moldova între Păltinoasa și Ruși”.

Pentru încălcarea flagrantă a Legii apelor, SGA Suceava a aplicat o amendă de 75.000 de lei, iar Garda de Mediu Suceava a înaintat o plângere penală, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2007, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice cu modificările și completările ulterioare.

Agentul economic a primit și interdicția de a desfășura activități de extracție a pietrișului și nisipului din perimetru până pe 31 iulie 2023.