„Toloaca din Siret”

Dar le mai rămase ceva Românilor din Siret: limba strămoşească şi o toloacă mare. Un om adevărat cult nu poate să fiă Român, ci trebue să adopteze altă limbă, bună-oară cea polonă, germană sau ruteană. Şi toloacă încă nu le trebue. Spre a-i cultiva deci perfect, li s’a luat întâiu toloaca, s’a parcelat şi s’a împărţit ca totdeauna: domnilor şi veneticilor ţelina cea mai grasă, sermanilor adecvat stării lor, râpele şi coastele pedişe. Ear din banii de pe arendarea acestei toloci s’a creat o şcoală reală cu patru clase”.

„Patria”, Anul II, nr. 118, Cernăuţi, Duminecă în 12/24 Aprilie 1898.

 

„Loteria de stat”

Atenţiune! În numele norocului cumpăraţi lozuri din vreme! Oul de Paşti va fi mai plăcut dacă aveţi lozul aducător de noroc. Pe lângă cozonac, oferiţi un loz. E semnul speranţei şi al milioanelor. Dar nu uitaţi: Lozul din vreme! Tragerea va avea loc în Săptămâna Luminată. De ce să nu adăugaţi la celelalte bucurii pe cea mai mare: Un câştig la loterie!”.

Glasul Bucovinei”, Anul XIX, nr. 4788, Cernăuţi, Miercuri 8 Aprilie 1936.

 

„Gazeta de perete”

„Gazeta de perete trebuie să contribuie activ la antrenarea într’o muncă organizată a muncitorilor, la stimularea şi încurajarea iniţiativelor sănătoase pornite din rîndul muncitorilor, evidenţiind fruntaşii în producţie, popularizându-i şi dându-i exemplu spre a fi urmaţi, criticând lipsurile în muncă şi abaterile spre a le îndrepta. Gazeta de perete, prin felul ei de organizare, trebuie să fie un permanent şi eficace mobilizator la îndeplinirea şi depăşirea Planului de Stat, care va aduce oamenilor muncii din ţara noastră un trai mai bun. Gazeta de perete de la fabrica Suceviţa însă, nu îndeplineşte nici pe departe toate acestea”.

„Lupta poporului”, Anul III, nr. 515, Suceava, Sâmbătă 9 Aprilie 1949.