Peste 500 de candidați programați la proba de traseu pentru obținerea permisului de conducere au lipsit de la examinare în ultima lună. Potrivit Prefecturii Suceava, în perioada 16 mai  – 19 iunie 2022, comisiile de examinare alcătuite din lucrători din cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Suceava, la care s-au adăugat examinatori detașați din cadrul altor servicii similare din țară și din București, au susținut examinarea pentru categoriile și subcategoriile A, B, C, D pentru 4.546 candidați dintr-un total de5.079 de persoane programate, diferența fiind constituită din533 de candidați care nu au dat curs programării. Pentru candidații care au lipsit de la proba de traseu urmează să se identifice perioade în care vor fi reprogramați.

Din totalul de 4546 de candidați examinați în perioada menționată anterior au fost declarate admise 3174 de persoane, adică 69,82%. Pe categorii situația s-a prezentat astfel: categoria B+B1+BE: 2550 de candidați admiși (66,35%) din 3843 de examinați, categoria C+C1+CE+C1E: 521 de candidați admiși  (88,16%) din 591 examinați, categoria A+A1+A2+AM: 77 de candidați admiși  (95,65%) din 81 examinați și categoria D+D1+DE+D1E: 26 de candidați admiși  (83,87%) din 31 examinați. În ultima săptămână, respectiv perioada 13 – 19 iunie, din cei 863 de candidați programați, au fost examinați 780, fiind declarate admise 546 de persoane, reprezentând un procent de admitere de 70.