68,4% dintre candidații care au susținut definitivatul în acest an au promovat proba scrisă, examenul fiind o etapă obligatorie în cariera de profesor, care certifică faptul că un debutant dispune de pregătirea necesară pentru profesia didactică.

Din cele 291 de lucrări predate, 199 au primit peste 8, nota minimă pentru promovarea examenului.

Patru candidați figurează cu 10. Este vorba despre o profesoară de biologie de la Școala Gimnazială nr. 1 Vicovu de Sus, una de confecții textile - tricotaje - finisaj textil, de la Centrul Școlar de Educație Incluzivă Suceava, o alta de educație socială de la Școala Gimnazială Voitinel și o învățătoare de la Școala Gimnazială Frătăuții Vechi.

Alți 20 de candidați au note din intervalul 9,5 – 9,99.

Contestațiile se depun la centrele de examen, conform calendarului aprobat, în zilele de 27 și 28 iulie. Rezultatele finale se afișează la centrele de examen și pe site-ul anterior menționat, în data de 4 august.

Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale, care, pentru promovarea examenului, trebuie să fie de cel puțin 8.

Cadrele didactice promovate dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar, acesta fiind, de altfel, și obiectivul acestui examen național. Prin dobândirea definitivării în învățământ, cadrul didactic depășește stadiul de debutant și poate intra pe o rută ascendentă de profesionalizare.

La examenul de săptămâna trecută au participat cadrele didactice care au cel puțin un an vechime în învățământ și este obligatoriu pentru obținerea gradelor didactice.