Postul de medic la Centrul Medical Județean Suceava al Ministerului Afacerilor Interne (din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean) și cabinetele medicale ale Inspectoratului de Jandarmi Suceava este scos pentru a patra oară la concurs, după ce la precedentele examene nu s-a înscris nimeni. Un al doilea concurs se organizează pentru ocuparea unui post de medic la cabinetele medicale ale MAI de la Gura Humorului. Medicul de familie angajat la poliție se ocupă atât de angajați, cât și de persoanele reținute sau arestate preventiv în centrul de detenție al instituției.

Concursurile sunt organizate de Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Ploiești. Conform anunțului de recrutare de pe site-ul acestei instituții, https://hub.mai.gov.ro/recrutare/anunt/view?id=1371, este vorba despre posturi de medic I prevăzute cu gradul de subcomisar de poliție. Pentru a participa la concursul cu recrutare prin încadrare directă, printre condițiile cerute candidaților se numără „comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist”; să nu aibă antecedente penale cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea; să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni; să nu aibă tatuaje ori „elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară”. Îndeplinirea acestei condiții se verifică la examinarea medicală și comisia este cea care decide dacă procedura de recrutare și selecție poate continua.

Candidații care promovează concursul și urmează să ocupe funcția nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic.

Ca cerințe specifice, medicul angajat la poliție trebuie să obțină autorizaţie de acces la informaţii clasificate nivel secret de serviciu, după numirea în funcție; să dețină certificat de membru al Colegiului Medicilor din România; să aibă avizul anual privind exercitarea profesiei de medic, asigurare de malpraxis medical și 3 ani vechime în muncă. Nu este necesară vechime în Ministerul Afacerilor Interne. Perioada pentru acomodarea la cerinţele postului este de trei luni.

Data limită de depunere a dosarelor este 10 mai a.c., ora 16.00. Pentru a fi declarat „admis”, un candidat trebuie să obţină minimum nota 7,00. Proba de concurs constă în susținerea unui test scris - tip grilă. Durata probei se stabileşte de comisia de concurs în funcţie de gradul de dificultate şi de complexitate al subiectelor, fără a depăşi limita maximă de 3 ore.

Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs de Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Ploiești se pot obține la telefon 0244 575 680, interior 28506, în zilele lucrătoare, în intervalul orar 09.00-14.00 sau pe adresa de e-mail: resurse.cmdta.ph@mai.gov.ro.